اپیزود شانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۵:۲۵ | 66 | 00:03:36

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم

توضیحات در مورد اپیزود شانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم

مشورت حضرت امیرالمؤمنین در مورد جنگ اعراب با ایران و همچنین برخورد ایشان با حرکت های تجزیه طلبانه در سرزمین ایران، دلیل نمی شود که برخورد ایشان با ایرانیان را تبعیض آمیز دانست.

نظر خود را در مورد اپیزود شانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم بنویسید.
captcha
نظرات در مورد اپیزود شانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت هفتم