اپیزود پانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۹:۳۸ | 24 | 00:03:37

پادکست فارسی رادیو الغدیر موضوع تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم

توضیحات در مورد اپیزود پانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم

نه رفتار حضرت امیرالمؤمنین با ایرانیان چون خلفای پیشین تبعیض آمیز بود و نه محبت ایرانیان نسبت به ایشان فقط به علت تحقیر و تبعیض خلفا با آنها بوده است

نظر خود را در مورد اپیزود پانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم بنویسید.
captcha
نظرات در مورد اپیزود پانزدهم : تشیع و ایرانیان فصل اول قسمت ششم